Ordet glee har inte uppfunnits för tv-serien, faktum är att det är betydligt äldre än så.

En glee är en sång skriven för tre manliga solostämmor, i en stil som utvecklades under 1700-talet. En stämma sjunger melodin, medan de andra stämmorna bildar ackord som understödjer melodistämman. För det mesta framfördes en glee a cappella.Glee club-skylt

Glees framfördes ofta av glee clubs, en sorts manskörer som specialiserade sig på just den här typen av musikstycken. Glees nådde höjden av sin popularitet vid samma många tid som många amerikanska universitet grundades, och det gjorde att flera universitet än idag har egna glee clubs. Den äldsta, Harvard Glee Club, grundades 1858.

Namnet glee club lever kvar på många amerikanska colleges, universitet och high schools, även om det idag snarare rör sig om vanliga körer, som endast i undantagsfall framför glees.

Det finns även fristående glee clubs. Den mest kända av dessa är Mendelssohn Glee Club, med bas i New York. Denna klubb bildades 1866, vilket gör den till USA:s näst äldsta oberoende musikförening. Klubben kom att väcka intresset för klassisk musik i det unga landet, och bidrog till att det bildades körer och symfoniorkestrar runt om i USA. Den var också tidigt ute med att framföra annat än glees.